הצהרת נגישות

פה יוכנס iframe עם קריאה להצהרת הנגישות (שתהיה בקובץ אחיד על השרת)